Šta je posao računovođe?

posao računovođe

Ponekad nije sasvim jasno za koje poslove unutar kompanije su zaduženi određeni odjeli u kompaniji. Često se u posao računovođe odnosno računovodstvenog odjela ili angažovane računovodstvene agencije svrstavaju zadaci koji ne spadaju u njihove opise poslova. Npr. to mogu biti administrativni, pravni ili poslovi upravljanja ljudskim resursima. Stoga smo kreirali ovaj blog kako bi Vam približili opise poslova tih odjela.

Računovodstveni odjel

Kao što smo ranije pisali na blogu Razlike između knjigovođe, računovođe i voditelja finansija, računovodstveni odjel u kompaniji ili eksterno angažovana računovodstvena agencija može imati različita zaduženja, a prema potrebama kompanije. Generalno, knjigovodstvena agencija u pravilu evidentira dokumentaciju kroz glavnu knjigu uključujući knjiženje izvoda, blagajne (ovdje ne govorimo o vođenju blagajne), kompenzacija, cesija, stalnih sredstava. Također, ona vrši obračun plaća, raznih poreznih obaveza kao i amortizacije, te izrađuje završni godišnji obračun. U zavisnosti od usluge koju ugovorite, knjigovodstvena agencija može obavljati i robno-materijalno knjigovodstvo za Vas. Kako bi pomogla unaprijeđenju Vašeg poslovanja, knjigovodstvena agencija Vam može ponuditi i uslugu analize Vaše djelatnosti, savjetovanje i planiranje.

Pravni odjel

Pravni poslovi, koje u većim kompanijama obavlja pravni odjel, uključuju prvenstveno izradu internih akata firme. Ovdje se obično se radi o: odlukama, rješenjima, pravilnicima, zatim raznim vrstama ugovora, itd. Također, pravni odjel vrši statusne promjene društva. Ukoliko preduzeće nema svoj pravni odjel, kao što je to često slučaj u praksi, taj dio poslova obavlja lice zaduženo za administraciju u saradnji sa računovodstvom firme. Iako je ovo vrlo važno i osjetljivo pitanje, jer nepravilno pozivanje na zakonske izvore, dokument mogu da čine ništavnim odnosno nevažećim, kao i da uspostave nepovoljniju obavezujuću praksu za pravno lice, a sve zbog nepoznavanja materije, često zbog nedovoljne svijesti i znanja o mogućim posljedicama, ovi poslovi se shvate „olako“, te se podrazumijevaju kao računovodstveni poslovi i zaduženja.

Pravni odjel je, osim toga, odgovoran za sva pravna i pravno orijentisana pitanja koja se odnose na vanjske poslove. U to spadaju parnice, istrage, poštivanja prava itd.  Također, pravni odjel osigurava da su aktivnosti kompanije u skladu sa ciljevima kompanije, kao i sa zakonskim propisima.  Ovo je raznolik, složen i često nepredvidiv portfolio izazova.

Administrativni odjel

Administrativni odjel unutar kompanija usko sarađuje sa svim ostalim odjelima, na različitim nivoima, te predstvalja sponu između istih.  Administrativni odjel čine administrativni radnici koji rade na pomoći u organizovanju cjelokupne strukture za posao. Oni mogu imati ključnu ulogu u ukupnom proračunu, poslovnom planiranju, upravljanju resursima i olakšavanju općih procesa radnog toka pružajući stručnu i savjesnu podršku. Administrativni odjel pomaže osigurati efektivno i efikasno odvijanje programa i procesa. Ostale korisne uloge uključuju sposobnost prikupljanja informacija, analizu istih i preporuke smjera daljeg načina obavljanja određenih procesa u kompaniji.

Odjel upravljanja ljudskim resursima

Odjel upravljanja ljudskim resursima ima nekoliko glavnih funkcija. Prva i osnovna je postupak zapošljavanja i otpuštanja radnika, u šta spadaju procesi „skeniranja“ tržišta, regrutiranja i testiranja kandidata. Ovaj odjel također kreira i uputstva koja objašnjavaju politike i procedure kompanije za novozaposlene. Odjel upravljanja ljudskim resursima organizuje treninge, obuke i seminare kako bi zaposlenim bila pružena nova znanja i vrijednosti. Oni se također brinu o benefitima i obavezama koje kompanija ima prema zaposlenim, kao i za interpretiranje zakona o radu. Ovaj odjel priprema Ugovore o radu u saradnji sa pravnim odjelom, vrši prijavu/odjavu zaposlenih, te vodi razne zakonski propisane evidencije o zaposlenicima kao i evaulacije, mjere unapređenja potencijala uposlenih itd. Obzirom da je i ovaj odjel često zastupljen samo u velikim firmama, veći dio poslova ovog odjela vrši administracija društva, prije svega zakonski propisane evidencije.

Kao što vidimo, postoje različite vrste poslova i zaduženja, koje mnoge firme, zbog nepoznavanja istih, svrstavaju u posao računovođe, u što nažalost, spadaju još mnoge druge oblasti i poslovi u zavisnosti od djelatnosti kojim se društvo bavi. Svakako, postoje računovodstvene agencije,  koje za Vas mogu obavljati usluge koje nisu direktno vezane za posao računovođe, a koje spadaju pod pravno, administrativno, finansijsko ili polje upravljanja ljudskim resursima, kao dodatnu uslugu. Prije samog angažovanja računovodstvene agencije razmislite koji su to poslovi koje možete obavljati samostalno u Vašoj kompaniji, a za koje poslove je najbolje da se pobrine Vaša računovodstvena agencija.

Provjerite kakvu poslovnu saradnju možete dogovoriti sa nama.
Profitirajmo zajedno – Vaš Profit Plus!

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Napišite komentar