Razlike između knjigovođe, računovođe i voditelja finansija

računovođe

Kada bi neko pitao da se navedu razlike između knjigovođe, računovođe i voditelja finansija, mnogi od onih koji nisu direktno involvirani bi se zamislili. Iako dijele iste zajedničke ciljeve, oni podržavaju Vaše poslovanje u različitim fazama finansijskog ciklusa.

Kao komparaciju iz svakodnevnih životnih situacija, odnosno situacija koje su svima manje više poznate, uzet ćemo za primjer stomatološki odjel u jednom domu zdravlja. Stomatološka sestra vrši prijem pacijenata, pronalazi i dostavlja karton pacijenta stomatologu, priprema instrumente potrebne za stomatološki pregled, te asistira stomatologu pri pregledu i zahvatima. Stomatolog pregleda karton pacijenta odnosno njegovu historiju, vrši stomatološki pregled pacijenta, donosi odluke koje stomatološke zahvate i radnje je potrebno izvršiti i naposlijetku obavlja te zahvate i radnje. I stomatološka sestra i stomatolog podnose izvještaje o radu šefu odjela stomatologije. Šef odjela pravi planove rada i raspoređuje zaposlenike. Također, vrši direktan nadzor nad radom zaposlenih, te projekciju potrebnog materijala i troškova odjela.

Kod povlačenja paralele sa svijetom računovodstva, stomatološka sestra bi bila nivo knjigovođe, stomatolog – računovođa, a šef odjela – voditelj finansija.

U malim kompanijama, jedna osoba može obavljati poslove koji su u opisu posla sve tri pozicije, podrazumijevajući naravno da je ta osoba izuzetno obrazovana i posjeduje velike poslovne sposobnosti. U velikim kompanijama su, zbog samog obima posla, ove pozicije razgraničene. Isto važi i pri eksternom vođenju finansija, odnosno pri angažovanju računovodstvene agencije. Ugovoriti se mogu samo osnovne tehničke usluge vođenja knjiga, kompletne računovodstvene usluge ili pak i finansijsko savjetovanje.

 

Ali, pogledajmo šta to tačno spada u poslove knjigovođe, računovođe i voditelja finansija.

Poslovi knjigovođe, računovođe i voditelja finansija

Prema definiciji, knjigovodstvo predstavlja dokumentovanje i strogo formalnu evidenciju zasnovanu na računovodstvenim standardima.

Specifičnije gledano, knjigovođa je zadužen za sljedeće poslove:

 1. Robno i materijalno knjigovodstvo,
 2. Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura,
 3. Analitika kupaca i dobavljača,
 4. Blagajničko poslovanje,
 5. Vođenje knjiga prihoda i rashoda,
 6. Evidencija potraživanja i obaveza,
 7. Sortiranje informacija potrebnih za obračun plata,
 8. Unos ulaznih podataka u softver koji se koristi,
 9. Vođenje knjige prometa.

 

U principu, računovodstvo je širi pojam koji između ostalog, obuhvata i knjigovodstvo. To znači da računovođa može obavljati poslove i zaduženja knjigovođe, ali knjigovođa ne može obavljati kompletne poslove i zaduženja računovođe. Računovođa je onaj koji u potpunosti vlada i organizuje procese koje knjigovođa slijedi. Tako imamo situaciju da knjigovođa vrši obračun plaća ili pak vrši bilo koja druga složenija knjiženja,a sve na osnovu uspostavljenih šema od strane računovođe.

Računovođa obavlja sljedeće poslove:

 1. Vođenje glavne knjige,
 2. Obračun PDV-a,
 3. Obračun plata sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima,
 4. Obračun ugovora o djelu i autorskih ugovora
 5. Izrada obrasca MIP, GIP, AUG, te mnogih drugih zakonski propisanih obrazaca vezanih za isplate primanja od samostalnog i nesamostalnog rada,
 6. Obračun poreza kompanije,
 7. Porezno savjetovanje,
 8. Pripremanje i izrađivanje zakonski propisanih finansijskih izvještaja kompanije,
 9. Kontinuirano praćenje novih zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza.

 

Voditelj finansija je zadužen za poslove koje su finansijske prirode.  Konkretno, voditelj finansija je zadužen za:

 1. Finansijko analiziranje,
 2. Finansijsko planiranje,
 3. Finansijsko savjetovanje,
 4. Superviziju zaposlenika u odjelu finansija.

 

Koje usluge pruža računovodstvena agencija?

 

Međutim, većina računovodstvenih agencija pruža usluge koji su opisu poslova knjigovođe, računovođe ali i voditelja finansija. Pri razgovoru sa računovodstvenom agencijom, moguće je dogovoriti koji će tačno poslovi biti obavljani. Moguće je dogovoriti i da računovodstvena agencija obavlja poslove koji spadaju u administrativne, pravne ili poslove ljudskih resursa. Tako danas računovodstvene agencije za potrebe klijenta mogu obavljati poslove koji nisu u standardnom opisu poslova iste, kao  što su:

 • Registracija novih firmi,
 • Prijava i odjava radnika,
 • Izrada raznih internih akata firme,
 • Obavljanje domaćih i inostranih plaćanja, itd.

 

Dakle, razlike između knjigovođe, računovođe i voditelja finansija postoje. Međutim, prema Vašim potrebama, računovodstvena agencija može obavljati poslove knjigovođe, računovođe i/ili voditelja finansija. Također, po dogovoru, oni za Vas mogu obavljati i poslove koji pripadaju poslovima administracije, prava ili ljudskih resursa. Stoga je veoma važno da prilikom angažovanja računovodstvene agencije, razmislite koje poslove možete obavljati interno u Vašoj kompaniji, a koje za poslove je bolje da ih obavlja računovodstvena agencija.

Pogledaj više

A šta Vi smatrate da spada u opis poslova jednog računovođe?

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Napišite komentar