Putni nalog i nalog za službeno putovanje

putni nalog

Obrazac, sadržaj i način popunjavanja i izdavanja obrasca putnog naloga propisan je Pravilnikom o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga.

Vrste putnih naloga

Razlikujemo sljedeće vrste putnih naloga:

 • PN-1 obrazac putnog naloga za autobus kojim se obavlja prijevoz osoba na federalnim i kantonalnim linijama,
 • PN-2 obrazac putnog naloga za autobus, trolejbus i tramvaj kojim se obavlja prijevoz osoba na urbanom području općine, odnosno grada,
 • PN-3 obrazac putnog naloga za teretno motorno i priključno vozilo,
 • PN-4 obrazac putnog naloga za putnički automobil.

Svaki obrazac putnog naloga štampa se u dva primjerka (original i kopija).

Putni nalog se izdaje za svaki dan u kom se vozilo koristi. Ukoliko se tokom dana jedno vozilo koristi za više prijevoza, može se izdati jedan putni nalog. Ukoliko se vozilo upućuje na višednevno korištenje, izdaje se po jedan putni nalog za svaki dan do planiranog povratka. Putni nalog se izdaje u dva primjerka, a ovjerava ga i izdaje ovlaštena osoba nalogodavca. Original putnog naloga izdaje se vozaču, a kopija ostaje u bloku – knjizi.

Evidencija putnih naloga

Propisano je i vođenje evidencije o izdatim putnim nalozima, u obliku knjige. Ova evidencija sadrži sljedeće:

 • redni broj,
 • datum izdavanja putnog naloga,
 • broj putnog naloga,
 • ime i prezime vozača,
 • registarski broj motornog vozila,
 • registarski broj priključnog vozila,
 • datum vraćanja putnog naloga.

Evidencija putnih naloga se vodi ažurno i potpuno i čuva se najmanje tri godine od dana zadnjeg upisa. Može se voditi elektronski. U tom slučaju je neophodno na kraju radnog vremena odštampati i ovjeriti unesene podatke.

Putni nalog za službeno putovanje

Svako službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, obavlja se na temelju naloga za službeno putovanje. Izgled Službenog naloga , sadržaj i prava na naknade koja iz njega proizilaze, je detaljno propisan Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja. Iako je u Uredbi navedeno da se njome utvrđuju vrste i visine naknada za službena putovanja državnih službenika, ona važi i za realni sektor.

Izvještaj s obavljenog službenog putovanja

U roku od pet radnih dana od dana kada je službeno putovanje završeno neophodno je podnijeti izvještaj s obavljenog službenog puta, zajedno s putnim nalogom i dokazima o iznosima plaćenim za sve troškove koji se pravdaju. Kada se odobri Izvještaj s obavljenog službenog puta, vrši se obračun troškova službenog putovanja.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Write a comment