Bilans stanja za neekonomiste

Bilans stanja za neekonomiste

Bilans stanja za neekonomiste nije uvijek najjasnije područje. Iako pruža mnoštvo korisnih informacija te nam daje uvid u zdravlje kompanije, obzirom na kompleksnost, ovaj izvještaj se na žalost rijetko koristi od strane menadžera i vlasnika malih i srednjih preduzeća. Fokus je uglavnom na dobiti, odnosno rezultatu poslovanja. Uz nešto malo sreće i ovakav pristup može rezultirati profitabilnošću i rastom preduzeća, ali samo kratkoročno ili ograničeno. Ukoliko pak želimo da gradimo dugoročnu stabilnost i rast kompanije, a nemamo angažovanog stručnjaka iz finansija, neophodno je da se znamo služiti informacijama koje nam pružaju finansijski izvještaji.

Šta je ustvari bilans stanja?

Bilans stanja, najprostije rečeno za neekonomiste, predstavlja pregled imovine s jedne i izvora finansiranja imovine s druge strane. To je uvid u neto vrijednost preduzeća u određenom trenutku. Kao što i samo ime govori (bilans – balance), ovaj izvještaj uvijek mora biti u ravnoteži, odnosno aktiva mora biti jednaka pasivi.

U aktivi nam se nalaze stalna sredstva i obrtna sredstva. Stalna sredstva su ona za koja se očekuje da će biti korištena dugoročno, odnosno duže od 12 mjeseci. Ona obuhvataju zemljište, građevine, opremu, nematerijalna sredstva. Obrtna sredstva su zalihe, potraživanja, gotovina.

Pasivu čini kapital i obaveze. Pasiva predstavlja izvor finansiranja sredstava iz aktive. Izvor finansiranja može biti pozajmljivanje (obaveze) ili sopstvenim sredstvima.

AKTIVA

PASIVA

I.             Stalna sredstva

Zemljište, građevine, oprema, nematerijalna imovina

II.            Obrtna sredstva

1.    Zalihe

2.    Potraživanja

3.    Gotovina

I.             Kapital

II.            Obaveze

1.    Dugororčne obaveze

2.    Kratkoročne obaveze

 

Koje informacije možemo saznati iz bilansa stanja?

Bilans stanja je temeljni finansijski izvještaj koji pokazuje finansijski položaj preduzeća i koji služi kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja. Uvidom u bilans stanja možemo vidjeti neto vrijednost preduzeća. Ovaj izvještaj nam daje odgovore na pitanja kao što su:

 • kakva je financijska snaga preduzeća
 • kakva mu je likvidnost
 • hoće li moći podmiriti svoje obveze na duži period
 • kakav je položaj preduzeća u odnosu na druge iz njegove branše, itd

A kako doći do ovih i mnogih drugih infromacija, ćemo pisati u nekoj narednoj objavi. Pratite nas – More to follow

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

4 komentara

 • Da li bilans stanja za sve pravne oblike mora biti sastavljen i potpisan od strane certificiranog računovođe? Unaprijed hvala i pozdrav.

 • Postovana,

  zahvaljujemo na dostavljenom upitu! Finansijski izvještaji pravnog lica, u koje ubrajamo bilans stanja i bilans uspjeha, moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji sadrži naziv “certificirani računovođa”, njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence, skladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, član. 37. Bitno je naglasiti da je za finansijske izvještaje pravnog lica odgovorno lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica, upisano u sudski registar.

  Lijep pozdrav,
  Vaš Profit Plus tim

 • Da li je ovo šema za bilans stanja po principu funkcionalnosti?

 • U našem primjeru je prikazan bilans stanja po principu rastuće likvidnosti.

Napišite komentar