Fiskalni računi i najčešće nedoumice

Fiskalni računi

Na šta trebamo obratiti pažnju prilikom izdavanja fiskalnih računa?

Ranije smo pisali o tome ko sve podliježe fiskalizaciji, a u nastavku teksta Vam donosimo više detalja o tome, kao i na šta se treba obratiti posebna pažnja kada se izdaju fiskalni računi.

 • Prije svega, obveznik je dužan nakon fiskalizacije u roku od dva dana preuzimanja fiskalnog sistema, početi sa evidentiranjem prometa isključivo putem istog.
 • Rješenje o fiskalizaciji obveznik je dužan čuvati uz fiskalni uređaj na koji se odnosi, kao i servisne knjižice dijelova fiskalnog sistema.
 • Obveznik je dužan na vidnom mjestu na prodajnom mjestu istaknuti Obavijest iz člana 41. Zakona o fiskalnim sistemima.

Kod izdavanja fiskalnih računa:

 • Kod obavljanja prometa prema pravnim licima iz BiH, obveznik je dužan u polje IBK klijenta unijeti 13-cifreni JIB klijenta. Za pravna i fizička lica iz inostranstva u polje IBK klijenta potrebno je u prva 2 znaka unijeti šifru zemlje klijenta po  UNCTYTAB (ASYCUDA) šifarniku, dok se za preostalih 11 znakova unosi proizvoljna jedinstvena šifra klijenta.
 • Ako klijent plaćanje obavlja na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog računa.
 • Ostvaren evidentiran promet i ostvaren reklamiran promet preko fiskalnog uređaja za koji se plaćanje obavlja na osnovu fakture, obveznik je dužan da iskazuje u knjizi dnevnih izvještaja.
 • Obveznik je dužan formirati i štampati dnevni izvještaj na kraju rada, minimalno jednom dnevno, ukoliko je tog dana ostvario promet.
 • Obveznik je dužan formirati i štampati periodični izvještaj nakon formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja u tekućem mjesecu.
 • Obveznik je dužan svaki štampani isječak dnevnog i periodičnog izvještaja registrovati i odložiti u knjigu dnevnih izvještaja.
 • Obveznik je dužan, radi kontrole, čuvati kontrolne trake i sve popunjene memorije sa elektronskim žurnalom minimalno do kraja poslovne godine u kojoj su iste kreirane.
 • Obveznik je dužan minimalno jednom godišnje obaviti tehnički pregled na dijelovima fiskaliziranog fiskalnog sistema u skladu sa članom 46. stav (10) i članom 47. stav (3) Zakona. Obveznik nije dužan obaviti tehnički pregled u prvoj godini stavljanja u funkciju novog sistema.
 • Obveznik, u slučaju neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema, ne smije na istim poduzimati nikakve radnje, a dužan je odmah, najkasnije u roku od 24 sata, o tome obavijestiti ovlašteni servis.

Reklamirani fiskalni računi

 • Obveznik je dužan čuvati svoje primjerke pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa do momenta osposobljavanja minimalno jednog fiskalnog uređaja na prodajnom
  mjestu, te iste evidentirati putem fiskalnog uređaja u roku od jednog radnog dana od momenta kada se osposobi fiskalni uređaj
 • Obveznik je dužan prilikom izdavanja reklamiranog fiskalnog računa u isti upisati broj ranije izdatog fiskalnog računa koji se reklamira i reklamirati cjelokupan fiskalni račun. Kada se izdaju reklamirani fiskalni računi, obveznik je dužan izdati nove fiskalne račune sa stavkama sa ranije izdatih fiskalnih računa koje se ne reklamiraju.
 • Obveznik je dužan na prodajnom mjestu čuvati sve fiskalne račune koji su reklamirani minimalno do kraja poslovne godine u kojoj su isti kreirani.

Ovo su samo neke izdvojene obaveze propisane Pravilnikom o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Napišite komentar