Porez na imovinu, porez na dohodak, i ostali porezi. Ne propustite rokove!

Rokovi porezi

Vlasnik ste imovine koju iznajmljujete? Ili pak imate vikendicu ili apartman za odmor? Ne zaboravite platiti porez!

U nastavku teksta više o ovoj, ali i o drugim vrstama poreza.


Koje prijave i kada, je potrebno predati nadležnoj Poreznoj upravi?

 1. Porez na imovinu se prijavljuje godišnje i to na početku godine za tekuću godinu. Za 2023. godinu, skladno kantonalnim propisima potrebno je prijavu izvršiti do 31.01.2023. godine. Za Tuzlanski kanton je rok nešto duži, i on je do 28.02.2023. godine. Prijava poreza na imovinu se vrši popunjavanjem i predajom obrasca PR-I u nadležnoj Poreznoj upravi.
 2. Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima se podnosi do 28.02.2023. godine. Podnose ga poslodavci koji imaju  5 i više zaposlenih putem obrazca GIP – 1022
 3. Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (obrazac GPZ – 1052) se također podnosi do 28.02.2023. godine. Uz ovaj obrazas podnosi se i specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053).
 4. Godišnju prijavu poreza na dohodak fizičko lice/obveznik dužan je podnijeti do 31.03.2023. godine, na obrascu GPD-1051. Uz navedeni obrazac, obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053). Također, do navedenog roka obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz ovaj obrazac, prilažu i Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054).
 5. Prijava poreza na dobit za prethodnu godinu podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 31.03.2023. godine, i to putem sljedećih obrazaca: Obrazac PP-801, PP-802, PP-803, PP-804 ili pak Obrazac PP-805.

A ko ustvari plaća sve te poreze?

Porezom na imovinu u FBiH oporezuju se imovina za odmor i rekreaciju, te poslovni i stambeni objekti koji se izdaju u zakup (vikendice, zgrade, stanovi, poslovni prostori, garaže, parking prostor itd.). Osim toga, oporezuju se i putnička i teretna vozila, motocikli, plovila, letjelice, sto u kazinu, automati za igre na sreću i zabavne igre. Porez na imovinu plaća vlasnik imovine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident, kao i nerezident FBiH, ukoliko je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti zaposlenici, koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca. Prijavu takodjer ne podnose porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili:

 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

U ranijim objavama smo pisali ko je obveznik poreza na dobit, te više o tome možete pronaći ovdje

Izvor: PUFBiH

Napišite komentar