Kako registrovati firmu u Republici Srpskoj?

Kako registrovati firmu

Ranije smo pisali o tome kako otvoriti firmu u FBiH, a u nastavku teksta Vam donosimo detalje o tome kako registrovati firmu u Republici Srpskoj.

Notarska obrada

Koraci u registraciji za jednočlani d.o.o. sa minimalnim iznosom za osnivački kapital od 1KM su sljedeći:

 • Korak 1: Odabrati ime kompanije
 • Korak 2: Provjeriti u registru kompanija na Sudu da li je izabrano ime dostupno
 • Korak 3: Odrediti iznos za osnivački kapital. Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1 KM.
 • Korak 4: Posjeta notaru/Notarski ovjeren osnivački akt
  Obraćanje notaru sa kopijom lične karte te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjera potpisa osnivača i ovlaštenog lica.
 • Korak 5: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa
  Posjeta opštini te ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica (10KM).
 • Korak 6: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a
  Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica) – prva registracija je besplatna, objava je u Službenom glasniku RS (7 KM po redu, taksa APIF-u 35 KM, rok postupanja 3 dana ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija). Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.
 • Korak 7: Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Šta nakon dobijenog Rješenja o registraciji?

 • Korak 8: Izrada pečata
  Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju dokumenta sudsko rješenje o registraciji, a orginala na uvid.

Troškovi: Prosječna cijena pečata je 40KM, rok postupanja je 1 dan.

 • Korak 9: PDV registracija
  Nakon završetka procesa registracije, te izrade pečata, zainteresovano lice za pokretanje poslovanja u Republici Srpskoj je dužno da obavi i sljedeće korake: PDV registracija – očekivani promet preko 50.000KM u jednoj poslovnoj godini i pravna lica koja imaju registrovano spoljnotrgovinsko poslovanje, posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH za PDV registracija (carinske, akcizne ili špediterske). Potrebna dokumentacija uključuje ovjerenu kopiju dokumenta sudsko rješenje o registraciji, JIB, te karton deponovanih potpisa.

Troškovi: administrativna taksa = 40 KM, rok postupanja do 7 dana.

 • Korak 10: Izraditi Ugovor o radu za uposlene.
 • Korak 11: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu. Potrebno je prijaviti zaposlene radnike u Poreskoj upravi RS-a, na već propisanim obrascima, te podići istu potvrdu.
 • Korak 12: Fiskalizacija. Posjeta jednom od ovlaštenih distributera fiskalnih uređaja/kasa radi sklapanja ugovora, biranja fiskalne kase u skladu sa potrebama poslovanja, te podnošenja inicijalnog zahtjeva za fiskalizacijom.
  Broj dana: 5 dana
 • Korak 13: Otvaranje transakcijskog računa u banci

Troškovi: notar 2h/4,095KM + ovjera ličnih karata 2h/2KM + 10KM ovjera potpisa ovlaštenog lica, taksa APIF-u 35KM, taksa Službenom glasniku RS za objavu 7KM po redu h 5 redova = 35KM, pečat 40KM = 132,2KM + taksa UIO/BiH 40KM.

Trebate posjetiti sljedeće 4 institucije: notara, opštinsku uslužnu kancelariju, šalter APIF- a, i pečatoreznicu, te nakon registracije PC Uprave za indirektno oporezivanje, distributera fiskalnih uređaja, te Poresku upravu RS radi prijave zaposlenih radnika.

I to bi bio odgovor na pitanje kako registrovati firmu u Republici Srpskoj. Nakon završene procedure registracije, možete početi sa poslovanjem. Sretno!

Izvor: http://www.bih-pravo.org

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Write a comment