Profit Plus

Vaš pouzdan računovodstveni partner PROFIT PLUS pruža kompletne usluge iz oblasti računovodstva, finansijskog i poreznog savjetovanja za pravna i fizička lica.

Bilo da se radi o outsourcingu usluga ili radne snage, mi pokrivamo sve.

Outsourcing radne snage:

   • Knjigovođe
   • Računovođe
   • Controlling
   • CFO

Outsourcing ulsuga:

   • Vođenje glavne knjige
   • Robno i materijalno knjigovodstvo
   • Vođenje knjige osnovnih sredstava i obračun amortizacije
   • Vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura KUF i KIF
   • Obračun i predaja PDV-a
   • Predaja eKUF i eKIF
   • Analitika kupaca i dobavljača
   • Blagajničko poslovanje
   • Vođenje knjiga prihoda i rashoda
   • Evidnecija potraživanja i obaveza
   • Knjiga prometa
   • Obračun plata sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
   • Izrada obrasca MIP
   • Obračun ugovora o djelu i autorskih ugovora
   • Izrada svih obrazaca po prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
   • Izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja
   • Poslovno savjetovanje iz oblasti finasija
   • Porezno savjetovanje
   • Pomoć i savjetovanje prilikom registracije firme

 

PROFITIRAJMO ZAJEDNO!