Profit Plus

Knjigovodstvena agencija PROFIT PLUS pruža kompletne usluge iz oblasti računovodstva, finansijskog i poreznog savjetovanja za pravna i fizička lica.

Usluge:

 • Pomoć i savjetovanje prilikom registracije firme
 • Vođenje glavne knjige
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Vođenje knjige osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 • Obračun PDV-a
 • Analitika kupaca i dobavljača
 • Blagajničko poslovanje
 • Vođenje knjiga prihoda i rashoda
 • Evidnecija potraživanja i obaveza
 • Knjiga prometa
 • Obračun plata sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 • Izrada obrasca MIP
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih ugovora
 • Izrada svih obrazaca po prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • Izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja
 • Poslovno savjetovanje iz oblasti finasija
 • Porezno savjetovanje

 

PROFITIRAJMO ZAJEDNO!