Browsing Tag:kapital

Bilans stanja za neekonomiste

Bilans stanja za neekonomiste

Bilans stanja za neekonomiste nije uvijek najjasnije područje. Iako pruža mnoštvo korisnih informacija te nam daje uvid u zdravlje kompanije, obzirom na kompleksnost, ovaj izvještaj se na žalost rijetko koristi od strane menadžera i vlasnika…