Inventura. Kako i kada vršimo istu?

Inventura. Kako i kada vršimo istu?

Inventura

Inventura cjelokupne imovine i obaveza je obavezna za sva pravna lica i poduzetnike na kraju jedne poslovne godine. Popis sredstava i obaveza se vrši na početku poslovanja, kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period. Inventura se vrši u toku godine također i prilikom statusnih promjena, primopredaje dužnosti ili promjene cijena proizvoda i robe.

Način vršenja popisa

Način vršenja popisa pravno lice uređuje svojim internim aktima, kao što su pravilnik o računovodstvu, pravilnik o popisu (velika društva), odluka o imenovanju popisne komisije, odluka o početku i vremenu popisa i sl. Rok u kome se Upravi dostavlja Izvještaj o izvršenom popisu sa 31.12. je 15 dana, odnosno 15.01. naredne godine. Izvještaj treba da sadrži i prijedloge o načinu rješavanja uočenih propusta i nepravilnosti, načinu likvidiranja popisnih razlika itd. Nakon donešene odluke ili rješenja o daljem postupanju, isto se dostavlja računovodstvu.

Važno je napomenuti da član popisne komisije ne može biti uposlenik zadužen za upravljanje predmetom popisa u svakodnevnom radu. U praksi često imamo slučaj da firma ima mali broj uposlenih pa iste nije moguće rasporediti skladno navedenom. Ovu situaciju možemo riješiti tako što angažujemo treća lica isključivo za popis imovine i obaveza.

Šta se popisuje?

 1. Vlastita i tuđa sredstva
 • nematerijalna i materijalna stalna sredstva
 • finansijska stalna sredstva
 • zalihe materijala
 • zalihe sitnog inventara
 • proizvodnja u toku
 • zalihe gotovih proizvoda
 • zalihe robe
 • zalihe novca
 • roba u konsignaciji i komisionu
 • sredstva primljena na doradu, obradu, čuvanje, popravak
 • itd
 1. Potraživanja – po osnovu odgode plaćanja, kredita, ulaganja, od zaposlenih itd.
 1. Obaveze Prema dobavljačima, zaposlenim, za poreze, po osnovu ulaganja, primljenih kredita itd.

Šta kada imamo manjak?

Manjak, kao posljedica ljudskog faktora, u pravilu tereti odgovorno lice. Iznos terećenja uključuje nabavnu cijenu sa PDV-om. Ukoliko je uzrok nedvojbeno ljudski faktor, a ne želi se teretiti odgovorno lice, utvrđeni iznos predstavlja korist, te se na isti obračunavaju i plaćaju puni porezi i doprinosi. Osim toga ovaj iznos je i porezno nepriznat, te uvećava osnovicu poreza na dobit.

Manjkovi prouzrokovani višom silom, odnosno kao posljedica elementarnih nepogoda (poplava, požar, zemljotres i sl.), te manjkovi nastali usljed provalne krađe, uz zapisnik nadležnog organa nisu oporezivi PDV-om niti porezom na dobit.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Related Posts

Napišite komentar


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Reload Image