Inventura. Kako i kada vršimo istu?

Inventura. Kako i kada vršimo istu?

Inventura

Inventura cjelokupne imovine i obaveza je obavezna za sva pravna lica i poduzetnike na kraju jedne poslovne godine. Popis sredstava i obaveza se vrši na početku poslovanja, kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period. Inventura se vrši u toku godine također i prilikom statusnih promjena, primopredaje dužnosti ili promjene cijena proizvoda i robe.

Način vršenja popisa

Popis sredstava i obaveza odnosno način vršenja popisa pravno lice uređuje svojim internim aktima, kao što su pravilnik o računovodstvu, pravilnik o popisu (velika društva), odluka o imenovanju popisne komisije, odluka o početku i vremenu popisa i sl. Rok u kome se Upravi dostavlja Izvještaj o izvršenom popisu sa 31.12. je 15 dana, odnosno 15.01. naredne godine. Izvještaj treba da sadrži i prijedloge o načinu rješavanja uočenih propusta i nepravilnosti, načinu likvidiranja popisnih razlika itd. Nakon donešene odluke ili rješenja o daljem postupanju, isto se dostavlja računovodstvu.

Važno je napomenuti da član popisne komisije ne može biti uposlenik zadužen za upravljanje predmetom popisa u svakodnevnom radu. U praksi često imamo slučaj da firma ima mali broj uposlenih pa iste nije moguće rasporediti skladno navedenom. Ovu situaciju možemo riješiti tako što angažujemo treća lica kada je u pitanju inventura.

Šta se popisuje?

 1. Vlastita i tuđa sredstva
 • nematerijalna i materijalna stalna sredstva
 • finansijska stalna sredstva
 • zalihe materijala
 • zalihe sitnog inventara
 • proizvodnja u toku
 • zalihe gotovih proizvoda
 • zalihe robe
 • zalihe novca
 • roba u konsignaciji i komisionu
 • sredstva primljena na doradu, obradu, čuvanje, popravak
 • itd
 1. Potraživanja – po osnovu odgode plaćanja, kredita, ulaganja, od zaposlenih itd.
 1. Obaveze Prema dobavljačima, zaposlenim, za poreze, po osnovu ulaganja, primljenih kredita itd.

Šta kada imamo manjak?

Inventura može pokazati manjak, kao posljedica ljudskog faktora, u pravilu tereti odgovorno lice. Iznos terećenja uključuje nabavnu cijenu sa PDV-om. Ukoliko je uzrok nedvojbeno ljudski faktor, a ne želi se teretiti odgovorno lice, utvrđeni iznos predstavlja korist, te se na isti obračunavaju i plaćaju puni porezi i doprinosi. Osim toga ovaj iznos je i porezno nepriznat, te uvećava osnovicu poreza na dobit.

Manjkovi prouzrokovani višom silom, odnosno kao posljedica elementarnih nepogoda (poplava, požar, zemljotres i sl.), te manjkovi nastali usljed provalne krađe, uz zapisnik nadležnog organa nisu oporezivi PDV-om niti porezom na dobit.

 

Još zanimljivih članaka iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i poreznog savjetovanja pronađite na našem blogu.

Related Posts

Napišite komentar